Potilaalle

MaSTEM – Kantasolujen säätely normaalissa rintarauhasessa ja rintasyövässä

Arviolta 4500 potilasta Suomessa sairastuu vuosittain rintasyöpään. Hyvästä ja kehittyneestä hoidosta huolimatta on tiettyjä rintasyövän alaryhmiä, joiden biologiaa tunnetaan vielä huonosti ja joiden hoidossa olisi merkittäviä kehittämisen mahdollisuuksia.

Aikuisen kudoksissa on kantasoluja, joilla on kyky erilaistua useaksi solutyypiksi. Myös rintarauhasessa on kantasoluja, joilla on tärkeä rooli rinnan toiminnassa. Syöpäkasvaimet sisältävät erilaisia solutyyppejä, mukaan lukien niin kutsuttuja syövän kantasoluja, joilla on tärkeä rooli syövän uusiutumisessa. Rintarauhasen normaalien kantasolujen biologian tuntemus onkin keskeisessä asemassa, kun yritetään selvittää syöpäkantasolujen roolia rintasyövässä.

Tutkimuksen tavoitteet: Tämän tutkimusprojektin tarkoituksena on selvittää sekä normaalin rintarauhasen, että rintasyövän kantasolujen säätelyä ja ylläpitoa. Tutkimuksissa tunnistettuja uusia säätelymekanismeja vastaan voidaan edelleen pyrkiä kehittämään diagnostiikkaa sekä uusia terapiamuotoja rintasyöpään.

Näytekeräys: Käytämme tutkimuksessa materiaalina rinnanpienennys-, rinnanpoisto- tai rintasyöpäleikkauksen yhteydessä poistettuja kudospaloja. Kudosnäytteitä analysoidaan monin tavoin. Kudoksesta eristettyjä soluja voidaan esimerkiksi ylläpitää laboratoriossa kolmiulotteisina kasvatuksina, joilla tutkitaan mm. solujen kasvua, erilaistumista, lääkeherkkyyttä, ja uusiutumiskapasiteettia. Eristetyistä soluista erotellaan erityisesti kantasoluja sisältäviä populaatioita.

Tutkimuksen rekisterinpitäjät ovat Varha ja Turun Yliopisto, jotka vastaavat yhdessä henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta. Tutkimuksen pääasiallisia rahoittajia ovat Suomen Akatemia, Jane ja Aatos Erkon Säätiö, Sigrid Juseliuksen säätiö sekä Syöpäsäätiö.

Yhteistyökumppanit:

Assistant Professor Colinda Scheele, VIB KU Leuven Center for Cancer Biology, Leuven, Belgium (https://scheelelab.sites.vib.be/en)